Optimum Training - Szkolenia dla nauczycieli, rad pedagogicznych

Dobrze zorganizowany rozwój kadry podległej kierownictwu, przynosi wymierne korzyści dla każdej ze stron, bez względu czy mowa jest o dużym, bądź mały przedsiębiorstwie, czy też mowa o kadrze zatrudnionej w szkole. Poprawne relacje na poszczególnych poziomach, pozwalają na realizację większej ilości celów, niż gdyby pojawiały się w tych relacjach komplikacje. Oferujemy szeroki zakres szkoleń, również dla działów oświaty. Specyfika, pracy w szkole, wymaga odpowiedniego podejścia, jak i właściwego podejścia w skomplikowanej relacji nauczyciela z uczniem, a czasami i równie skomplikowanej w relacji nauczyciel a inny nauczyciel. Z tego powodu oferujemy szkolenia dotyczące asertywnej postawy, nauczyciela wobec uczniów oraz pozostałych osób, budowania porozumienia z uczniem i jego rodzicami, jak również poruszmy kwestie mobbingu, oraz stresu pojawiającego się w pracy i sposobom radzenia sobie z nim. Nasze szkolenia, wspierane są przez wykwalifikowane osoby, oraz specjalistów, którzy przedstawiają poszczególne problemy i oferują metody, które sprawdzają się w poszczególnych sytuacjach. Za każdym razem określamy cele, które powinny być osiągnięte podczas szkolenia, proponując jednocześnie własne sugestie, co do zastosowania konkretnych metod. Współpraca jaką Państwo podejmą szybko przyniesie wiele korzyści.

OPTIMUM TRAINING

ul. Wycieczkowa 27
86-065 Łochowo

www.optimumtraining.pl
szkolenia()optimumtraining.pl